‘Bezuinigen op praktijkleren kost tienduizenden leer-werkbanen’

MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van 7 miljoen euro aangekondigd. ‘Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb’, zo waarschuwen de sociale partners. ‘Terwijl die banen juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten in het mkb te bestrijden.’

MKB-Nederland en ArboNed binden strijd aan tegen stijgend ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb loopt op, zo blijkt uit cijfers van ArboNed. Van 3,4 procent in 2016 naar 3,5 procent in 2017, ligt het verzuim in de eerste vijf maanden van dit jaar al op 3,8 procent. Een derde van de langdurig zieke werknemers (meer dan zes weken) viel vorig jaar uit door psychische klachten. Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen MKB-Nederland en ArboNed de krachten.

‘Kabinet mist urgentie als het gaat om digitalisering’

Nederland doet in de praktijk niet genoeg aan digitalisering en blijft daardoor achter bij andere landen. Ook moet het kabinet echt samenwerken met de private sector om de digitalisering van de economie te versnellen.

Dat staat in een brief die MKB-Nederland, VNO-NCW, FME en Nederland ICT dinsdag stuurden naar onder meer staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Zij lanceerde namens het kabinet de digitaliseringsstrategie om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken.

‘Klimaatwet in goede richting aangepast’

‘De vandaag gepresenteerde Klimaatwet kan in combinatie met het te sluiten Klimaatakkoord en faciliterend overheidsbeleid zorgen dat Nederland op een slimme wijze CO2-neutraal wordt.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de nieuwe wet.

‘Ondernemers, bereid je goed voor op Brexit’

‘Op Brexit day ben je te laat.’ VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer maakt zich zorgen of bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handelen, voldoende bezig zijn met de Brexit. Dat liet hij merken tijden de speciale Brexitbijeenkomst die de bedrijfslevenorganisatie hield. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met MKB-Nederland, landbouworganisatie LTO en het ministerie van LNV.

Goed resultaat in banenplan kan nog beter met uniforme ondersteuning

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn trots op de resultaten die werkgevers halen in het banenplan voor mensen met een beperking. De ondernemersorganisaties reageren hiermee op het de rapportage over 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De marktwerkgevers creëerden veel meer banen dan afgesproken.

‘Gevolgen bij ontslag voor werkgevers verbeterd’

De Tweede Kamer stemde donderdag in met een wetsvoorstel dat de gevolgen bij ontslag op een aantal punten verbetert voor met name het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met het nieuwe wetsvoorstel en hebben zich hier de afgelopen jaren dan ook hard voor gemaakt.

BVL Borrel


Datum:
31/08/2018
Tijd:
17.30 - 19.30 uur
Gastbedrijf:

Imotions B.V. - Remko Brilman
Waar:

Nadere informatie volgt

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl