AVG wet voor ondernemers en bedrijven

Met een privacyverklaring alleen, zoals het soms lijkt als je op AVG googelt, ben je er als ondernemer nog lang niet. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is zeer complexe wetgeving die ingrijpt op alle processen met persoonsgegevens, bij álle ondernemers. Vrijdag 25 mei treedt deze nieuwe privacywet in werking. Begin er nu dus snel mee, of maak vaart.

Nu beginnen met AVG, wel op tijd klaar?
Of je de deadline van 25 mei gaat halen, hangt af van hoeveel uren je erin gaat steken. En door wie je het werk laat doen. Of je een groot bedrijf hebt of dat je een mkb-bedrijf runt. En belangrijker: bewaar je persoonsgegevens. En zo ja, hoe en hoeveel?

Dat laatste kan al best wat werk opleveren als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief verstuurt naar abonnees: welke persoonsgegevens bewaar je van je abonnees? En hoe lang? Met welk doel? Kortom: zonder dat je het je misschien beseft, zul je veel van dit soort lastige vragen tegenkomen als je je bedrijfsproces(sen) doorloopt. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Want niets doen, is geen optie. Misschien valt het mee, en anders heb je alvast een berg werk verzet. Ga er snel (verder) mee aan de slag. Dat is het dringende advies van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Wat gebeurt er als je niet op tijd klaar bent?
De Autoriteit Persoonsgegevens kan vanaf 25 mei boetes uitdelen aan bedrijven die niet voldoen aan de AVG. Die boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet, wat het grootste bedrag oplevert. De Autoriteit Persoonsgegevens zal vanaf 25 mei niet meer gedogen, maar ‘we zullen niet snel met AP-jasjes ‘s morgens vroeg organisaties binnenvallen’, aldus voorzitter Aleid Wolfsen.

Wat doen MKB-Nederland en VNO-NCW?
1) Voorlichting | De afgelopen maanden hebben MKB-Nederland en VNO-NCW veel vormen van voorlichting georganiseerd. Daaruit werd duidelijk dat voor veel ondernemers de wet te complex is en zijn de gevolgen ervan moeilijk te overzien. Zeker omdat elk bedrijf anders werkt. De oplossing zit hem in maatwerk, volgens de ondernemersorganisaties. Op individueel niveau kan een ondernemer dat zelf regelen. Maar maatwerk kan ook op brancheniveau, om zo een grote groepen dezelfde soort ondernemers in één keer te bereiken. Verschillende brancheverenigingen hebben handleidingen of een toolkit ontwikkeld voor hun leden.

2) Lobby | MKB-Nederland en VNO-NCW zijn in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Autoriteit Persoonsgegevens over de financiering van ‘AVG-toolkits voor branches’. Want het gaat er volgens alle betrokken partijen om dat de privacy goed geregeld wordt. En niet om met harde hand de wet te gaan naleven. Dat is niet het ultieme doel van de wet.
Ook heeft de Tweede Kamer met een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het mkb en bijkomende administratieve lasten. Via een motie heeft de Tweede Kamer ‘hulpvaardig toezicht’ bepleit: de normen uit de wet zijn vaag en bedrijven worstelen nog met de implementatie van de complexe wet. Dan moet niet beboeten, maar hulp vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens voorop staan.

Doe hier de Privacy Quick Scan (ontwikkeld door MKB-Nederland en VNO-NCW)

 

Bron: https://www.mkb.nl/content/avg-wet-voor-ondernemers-en-bedrijven?utm_source=Nieuwsbrief_MKB-Nederland-informeert&amp%3Bamp%3Butm_campaign=nieuwsbrief&amp%3Bamp%3Butm_medium=e-mail

BVL Borrel


Datum:
25/05/2018
Tijd:
17.30 - 19.30 uur
Gastbedrijf:

College Gemeente Landsmeer
Waar:

Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, 1121 XA Landsmeer

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl