Dossier: privacywet (AVG)

In een digitaliserende wereld is de bescherming van persoonsgegevens en de privacy een belangrijk thema. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat ondernemingen zorgvuldig met hun gegevens omgaan.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe Europese verordening op het gebied van privacy. Dit is van belang om één Europese markt dichterbij te brengen. Wel moet voorkomen worden dat de nieuwe wet aan bedrijven vergaande en kostbare verplichtingen oplegt, die in veel gevallen niets bijdragen aan de privacybescherming en die innovatie beperken.

Voor steeds meer bedrijven is gebruik van persoonsgegevens dagelijkse kost. Niet alleen voor het versturen van goederen, salarisuitbetaling en de bezoekersregistratie, maar ook in toenemende mate om klanten gericht te kunnen bedienen. Juist gezien die snelle ontwikkelingen moet je als bedrijf goed weten wat je doet en je bewust zijn van de verantwoordelijkheden en de risico’s die dat met zich meebrengt. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hiervoor een Privacy Quick Scan ontwikkeld.

In Europa heeft het Nederlands bedrijfsleven zich van meet af aan constructief opgesteld als het gaat om de harmonisering van het privacykader en het verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens. Een aantal zaken baart echter zorgen. Een one size fits all oplossing, bijvoorbeeld als het gaat om verplichte privacy impactstudies of het verplicht inhuren van een data protectie officer, is onredelijk belastend voor mkb-bedrijven op het moment dat die in hun bedrijfsvoering nauwelijks privacy-risico’s hebben. Ook grote ondernemingen worden onnodig op kosten gejaagd. Alleen een échte risicoaanpak kan proportionaliteit brengen: indien gelet op de context en het soort verwerkingen in de bedrijfsvoering zeer grote privacy-risico’s aanwezig zijn, zijn verplichte maatregelen legitiem. Wanneer dat niet het geval is, moeten bedrijven zelf kunnen beslissen hoe een passende mix van maatregelen om risico’s te beperken vorm te geven.

Voorkomen moet worden dat innovatieve ICT-toepassingen de kans lopen te sneuvelen nog voordat ze gerealiseerd zijn. Toepassingen van big data en het internet of things worden bemoeilijkt als er met allerlei privacy-statements moet worden gewerkt of altijd sprake moet zijn van expliciete toestemming door middel van bijvoorbeeld een handtekening of drukknop.

BVL Borrel


Datum:
20/04/2018
Tijd:
17.30 - 19.30 uur
Gastbedrijf:

Jumbo Plemp
Waar:

Plemp Holding, Dorpsstraat 69, Landsmeer (ingang naast Kruidvat)

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl