‘Handreiking tenderkosten biedt aanbesteders en ondernemers duidelijkheid’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd met de handreiking Tenderkosten die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De handreiking, onderdeel van het traject Beter Aanbesteden, moet een handleiding zijn voor aanbestedende diensten én ondernemers om tenderkosten te beperken en een vergoeding te bepalen. Dat is broodnodig, zeggen de organisaties.

Onevenredig
Vaak verlangen aanbestedende diensten zoals gemeenten dat inschrijvende ondernemers demo’s opstellen, visies uitwerken en maquettes maken zonder enige vorm van vergoeding. Vaak wordt hier een onevenredig deel van de opdracht al bij de inschrijving uitgevoerd.

Tenderkosten beperkt
Daarnaast kunnen tenderkosten beperkt worden door onduidelijkheden die nu nog vaak ontstaan bij aanbestedingen. Dit alles leidt voor beide kanten – aanbestedende dienst en ondernemers – tot hoge tenderkosten. Het beter (ver)kennen van de markt draagt bij aan het verlagen van de tenderkosten. Dit maakt het tevens mogelijk om een betere uitvraag aan de kant van de aanbestedende dienst te formuleren.

Toepassing
Van groot belang is dat aanbestedende diensten deze handreiking gaan toepassen. De handreiking zal moeten worden opgenomen in de Gids Proportionaliteit, een uitwerking van de Aanbestedingswet en daarmee verplicht voor aanbestedende diensten.

 

Bron: www.mkb.nl

BVL Borrel


Datum:
30/11/2018
Tijd:
17.30 - 19.30 uur
Gastbedrijf:

Remko Brilman (iMotions)
Waar:

Café de Goede Stek, Dorpsstraat 24 Landsmeer

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl