Lidmaatschap

Lidmaatschap
Landsmeer en omstreken is een geweldig boeiende en aantrekkelijke regio. Niet alleen om te wonen, maar ook om te ondernemen. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) neemt dan ook een bijzondere plaats in. Tegelijkertijd moet er in Landsmeer ook veel gebeuren om het ondernemersklimaat op peil te houden. Ondernemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Binnen hun bedrijf, maar ook gezamenlijk rond onderwerpen die hen allemaal raken.

Wie zich organiseert staat veel sterker en het is de ambitie van de BVL om in het belang van mkb-ondernemers vorm te geven aan een solide ondernemersklimaat. Want of het nu gaat om (blauwe) parkeerzones, gemeentelijke heffingen, personeel, scholing, bereikbaarheid of criminaliteit, samen kunnen we zorgen dat ondernemers de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Als belangrijke gesprekspartner van de gemeente houden we diverse ontwikkelingen scherp in de gaten en spelen we waar nodig in op veranderingen en kansen die ondernemers raken. De BVL wil niet alleen meepraten, maar ook doelgericht resultaten bereiken. Daar hebben wij u bij nodig; het is voor onze activiteiten van belang dat wij namens zoveel mogelijk Landsmeerse ondernemers kunnen spreken. Want samen staan we sterker.

Business Borrel
Iedere laatste vrijdag van de maand wordt door één van de leden de Business Borrel georganiseerd. (klik hier voor meer informatie over de Business Borrel)

Algemene voorwaarden
Een lidmaatschap geldt per kalenderjaar, oftewel van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen geschieden schriftelijk en uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar.
Wij verwijzen u volledigheidshalve naar onze statuten die onderaan te downloaden is.

Om lid van de BVL te worden verzoeken wij u het aanmeldingsformulier gecompleteerd aan ons te sturen. Dat kan per e-mail bestuur@bvl-landsmeer.nl of per post (Postbus 9, 1120 AA Landsmeer). De aan het lidmaatschap verbonden contributie bedraagt € 295,00, waarvoor u te zijner tijd een factuur naar rato voor ontvangt.


Downloads:
AANMELDINGSFORMULIER

Nieuwjaarsborrel


Datum:
13/01/2018
Tijd:
Vanaf 20:00
Gastbedrijf:

Café de Driesprong
Waar:

Dorpsstraat 40, Landsmeer

Naar agenda

Starterskorting


Startende ondernemers (maximaal 2 jaar ingeschreven bij de KvK), die lid willen worden van de BVL, krijgen het eerste jaar een korting van 50% op het lidmaatschapsgeld.

© 2015 BVL Landsmeer | Postbus 796, 1440 AT Purmerend | bestuur@bvl-landsmeer.nl