‘Maak landelijke database fraudeurs mogelijk’

Het moet mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW bij aanvang van de Week van de Veiligheid. Een landelijke database is nu nog niet mogelijk, maar bij de invoering van Europese privacywetgeving moet dat binnenkort worden geregeld, aldus de ondernemersorganisaties.

Zwarte lijsten
Sectoraal bestaat er wel zwarte lijsten van fraudeurs. De Autoriteit Persoonsgegevens moet vooraf toestemming geven voor het aanleggen en gebruiken van zo’n lijst. Een database die verder reikt dan één sector stuit volgens de toezichthouder op bezwaren. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden daarom dat de Nederlandse wetgeving moet worden verruimd. De strenge Europese wetgeving biedt daar ook de ruimte voor. De bescherming van de privacy van fraudeurs mag niet zwaarder wegen dan de bescherming van slachtoffers van fraude, zeggen zij.

4 miljard schade
De Nederlandse samenleving lijdt jaarlijks naar schatting voor 4 miljard euro aan schade als gevolg van fraude. Het gaat hierbij onder meer om fraude met creditcards en aquisitiefraude. Een landelijke database schrikt mogelijk fraudeurs af en kan voorkomen dat zij steeds opnieuw toeslaan in andere bedrijfssectoren. Als die database mogelijk wordt, kan de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie meteen concreet aan de slag tegen fraude, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Bron: https://www.mkb.nl/nieuws/maak-landelijke-database-fraudeurs-mogelijk

Business Borrel


Datum:
27/10/2017
Tijd:
17:30 - 19:30
Gastbedrijf:

Jufrouw Tok Tok - Ingrid en Raymond Eeken
Waar:

Jufrouw Tok Tok , Zuideinde 48 Landsmeer

Naar agenda

Starterskorting


Startende ondernemers (maximaal 2 jaar ingeschreven bij de KvK), die lid willen worden van de BVL, krijgen het eerste jaar een korting van 50% op het lidmaatschapsgeld.

© 2015 BVL Landsmeer | Postbus 796, 1440 AT Purmerend | bestuur@bvl-landsmeer.nl