CPB: Economisch belang cyberveiligheid neemt toe

Cybercriminaliteit leidt tot economische schade voor zowel bedrijven als huishoudens. 11 procent van de Nederlandse bedrijven maakte afgelopen jaar kosten die veroorzaakt werden door een hack. Wereldwijd gaven bedrijven en overheden dan ook 114 miljard euro uit aan diensten van cyberveiligheidsbedrijven. Dat blijkt uit de Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018 van het Centraal Planbureau (CPB).

Wat betekent de Brexit voor de handel in chemische stoffen?

Als het Verenigd Koninkrijk in maart de Europese Unie verlaat, wordt het land niet meer gezien als EU-land, waardoor het geen verplichtingen meer aan de EU heeft voor REACH, de Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven in zowel de EU als in het Verenigd Koninkrijk die in chemische stoffen handelen.

Nieuwe impuls voor samenwerking MBO en bedrijfsleven

MKB-Nederland is blij met de investering vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) in samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven. Minister Van Engelshoven van Onderwijs maakte vandaag bekend dat 8 van deze samenwerkingen in totaal 7,8 miljoen euro ontvangen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Strengere Europese normen CO2-uitstoot voor nieuwe voertuigen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere CO2-normen voor nieuwe personenauto’s en bestelbussen. In 2025 moet er een reductie van 20 procent zijn, gevolgd door een reductie van 40 procent in 2030. Doel is om met de strengere normen voor CO2-uitstoot bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU.

Nationale Omgevingsvisie in voorbereiding

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Overheden zijn dan verplicht om een omgevingsvisie op te stellen, waarin zij aangeven wat voor de lange termijn hun ambities en beleidsdoelen zijn voor de fysieke leefomgeving. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet begin 2019 tot stand komen. Als voorbereiding daarop heeft het kabinet zijn perspectief op de NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd.

Helft van getroffenen komt niet in actie na cybercrime

Nederlanders maken zich nog steeds zorgen om hun online veiligheid thuis. De mate van deze bezorgdheid is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Men schat de kans om zélf slachtoffer van cybercriminaliteit te worden, echter laag in. Eenmaal geconfronteerd met een vorm van cybercriminaliteit wordt er ook maar mondjesmaat actie ondernomen. Dit en meer blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018, een trendonderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de campagne Alert Online.

BVL Borrel


Datum:
30/11/2018
Tijd:
17.30 - 19.30 uur
Gastbedrijf:

Remko Brilman (iMotions)
Waar:

Café de Goede Stek, Dorpsstraat 24 Landsmeer

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl