Industrie: robotisering en digitalisering geen gevaar

Meer dan 90 procent van de Nederlandse industriële bedrijven staat positief tegenover de veranderingen die robotisering en digitalisering brengen. Dat blijkt uit een enquête ter gelegenheid van de derde Dag van de Industrie die maandag plaatsvindt. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat het werk van karakter door deze ontwikkelingen zal veranderen, maar de werkgelegenheid op z’n minst gelijk blijft.

‘Aandacht voor bestrijden regeldruk niet laten verslappen’

Door de hoogconjunctuur moet de aandacht voor het bestrijden van regeldruk en oneerlijke concurrentie niet verslappen. Dat zei directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland donderdag 6 september na afloop van een werkbezoek aan twee hotelbedrijven in Noord-Holland. De dominantie van reserveringsplatforms vraagt volgens hem gelijkere wetgeving binnen de Europese grenzen.

‘Arbeidsinkomensquote beperkt bruikbaar voor beleid’

Afgelopen jaren is er door economen veelvuldig gediscussieerd over de ontwikkeling van de zogeheten Arbeidsinkomensquote (AIQ) en vooral wat dit kengetal zegt over de ontwikkeling van de lonen. Om hierin meer inzicht te krijgen heeft bureau SEO voor MKB-Nederland en VNO-NCW nader onderzoek verricht. Doel is om een feitelijk overzicht te maken van de ontwikkeling van deze indicator en mogelijke verklaringen voor wijzigingen op een rij te zetten.

‘Problemen bij vinden stageplek kent meer oorzaken’

Discriminatie – bij stages of elders – is altijd onacceptabel. MKB-Nederland en VNO-NCW ontkennen niet dat discriminatie ook onder werkgevers bewust of onbewust voorkomt en willen er dan ook samen met mbo-instellingen alles aan doen om dat tegen te gaan. Wel vinden beide ondernemingsorganisaties dat onderwijsminister Van Engelshoven te kort door de bocht gaat met haar conclusie dat discriminatie de enige oorzaak is waardoor mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite hebben om een stageplek te vinden. Daarbij spelen ook andere factoren een rol, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

‘CO2-prijs niet nationaal invoeren’

Een minimum CO2-prijs voor de opwekking van elektriciteit moet niet nationaal maar idealiter Europees worden ingevoerd. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het ontwerpwetsvoorstel van het kabinet. Een nationale invoering komt zowel het klimaat als de Nederlandse economie niet ten goede, aldus de ondernemersorganisaties.

‘Blij met nieuw kredietfonds voor mkb’

MKB-Nederland is blij met het kredietfonds van 1 miljard euro dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR in Nederland en Duitsland opricht. Het fonds is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en is volgens de ondernemersorganisatie een welkome aanvulling op de kredietmogelijkheden in Nederland.

BVL Borrel


Datum:
28/09/2018
Tijd:
17.30 - 19.30 uur
Gastbedrijf:

Peter Hilkman (Mares Hil BV)
Waar:

Juffrouw Tok Tok, Zuideinde 48

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl