90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Het kabinet investeert de komende jaren via een stimuleringsregeling 90 miljoen euro om de inzet van technische toepassingen in gezondheid (e-health) toe te laten nemen. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers daarvoor plannen indienen. Inzet van technologie kan namelijk veel ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Technische toepassingen

De toepassing van technologie in de zorg en ondersteuning wordt steeds belangrijker. Daarom wil minister De Jonge (Volksgezondheid) via het programma Langer Thuis e-gezondheid op grotere schaal laten gebruiken. Zo zijn er valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt en leefstijlmonitoring, maar er is ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Stimuleringsregeling

In de praktijk blijken er echter barrières te bestaan om op grotere schaal met deze toepassingen te gaan werken. Ouderen en professionals hebben bijvoorbeeld soms training nodig om te leren hoe een toepassing te gebruiken. Ook werkprocessen en inkoopcontracten vragen vaak aanpassing. De Stimuleringsregeling E-Health Thuis moet een impuls geven aan innovatieve en digitale zorg thuis, die ouderen zelfredzamer maakt.

280 initiatieven

De komende drie jaar is er jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking die thuis wonen. Vanuit de regeling kunnen in totaal ongeveer 280 initiatieven bekostigd worden. Vanaf 1 maart staat de regeling open voor aanvragers.

Zie voor meer informatie de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Ook is er op 14 februari een informatiebijeenkomst (zie elders in dit weekbulletin).


Voorlopig geen activiteiten


Datum:
13/03/2020
Gastbedrijf:

BVL Landsmeer

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl