Conjunctuurinformatie: Werkloosheid lager dan voor de crisis

Het werkloosheidspercentage is in november 2018 gedaald. Het was toen voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent.

Bijna 8,9 miljoen mensen hadden betaald werk. Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 326.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 6000 per maand afgenomen, aldus het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind november 267.000 lopende WW-uitkeringen.

Detailhandel zet meer om

De detailhandel heeft in november 4,1 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume lag 3,2 procent hoger. In de foodsector groeide de omzet met 2,5 procent en in de non-foodsector met bijna 4 procent. Daarnaast is online bijna 20 procent meer omgezet. De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in november. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,6 procent hoger dan in november 2017.

Export groeit nauwelijks in november

Het volume van de goederenexport was in november 2018 slechts 0,6 procent groter dan in november 2017. De stijging is veel kleiner dan de 5,1 procent over oktober. Voor de import werd een krimp genoteerd van 1,5 procent, waardoor per saldo de handel met het buitenland in november wel bijdroeg aan de groei van de economie. De cijfers fluctueren wel, want in oktober groeide de invoer nog met 6,2 procent.

Voorlopig geen activiteiten


Datum:
13/03/2020
Gastbedrijf:

BVL Landsmeer

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl