Zelfscan om toegankelijkheid website te beoordelen

Vanaf vandaag kan iedere ondernemer eenvoudig zelf beoordelen of zijn website of webshop toegankelijk is voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden. Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels, heeft hiervoor samen met Stichting Accessibility en MKB-Nederland de Zelfscan Toegankelijkheid ontwikkeld.

De scan werkt op basis van het webadres.

Schrap de quotumboete uit de Participatiewet

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, heeft een probleem. Het lukt het de overheid niet om de 25.000 beloofde banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook blijken gemeenten niet allemaal mee te werken. Gelukkig loopt de 100.000-banenafspraak door werkgevers in het bedrijfsleven wel volgens plan. Ondernemers doen echt hun best om ook de ‘moeilijke doelgroepen’ weer aan het werk te krijgen.

In 2018 laagste aantal faillissementen sinds 2001

Hoewel er in december vijftig bedrijven en instellingen meer failliet zijn verklaard dan in november, was het aantal faillissementen in 2018 het laagst van deze eeuw. Afgelopen jaar zijn 3144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Conjunctuurinformatie: Werkloosheid lager dan voor de crisis

Het werkloosheidspercentage is in november 2018 gedaald. Het was toen voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent.

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Het kabinet investeert de komende jaren via een stimuleringsregeling 90 miljoen euro om de inzet van technische toepassingen in gezondheid (e-health) toe te laten nemen. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers daarvoor plannen indienen. Inzet van technologie kan namelijk veel ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Klimaatwet aangenomen

De Klimaatwet is op 20 december jongstleden aangenomen. Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Roemer (SP), Van Veldhoven (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid de Overeenkomst van Parijs invult. Die overeenkomst kwam in 2015 tot stand.

Facereading


Datum:
24/09/2020
Tijd:
Aanvang 17.30 uur, borrelen na afloop
Gastbedrijf:

BVL Landsmeer
Waar:

Café De Drie Zwanen, Den Ilp 68, Den Ilp

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl