Conjunctuurinformatie: Werkloosheid lager dan voor de crisis

Het werkloosheidspercentage is in november 2018 gedaald. Het was toen voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent.

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Het kabinet investeert de komende jaren via een stimuleringsregeling 90 miljoen euro om de inzet van technische toepassingen in gezondheid (e-health) toe te laten nemen. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers daarvoor plannen indienen. Inzet van technologie kan namelijk veel ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Klimaatwet aangenomen

De Klimaatwet is op 20 december jongstleden aangenomen. Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Roemer (SP), Van Veldhoven (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid de Overeenkomst van Parijs invult. Die overeenkomst kwam in 2015 tot stand.

‘Klimaatpakket belangrijke stap naar een duurzamer Nederland’

‘Het ontwerp klimaatakkoord bevat goede bouwstenen om te zorgen dat de CO2-uitstoot snel wordt teruggebracht. Nederland kan door alle maatregelen dé proeftuin worden voor innovatieve klimaatoplossingen. Dat is goed voor het klimaat én voor nieuwe banen. Ook worden we zo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit instabiele regio’s.’ Dat zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in reactie op het vandaag gepresenteerde ontwerp voor een klimaatakkoord. 

Verlaging korting zorgpremie ondergraaft vitaliteitsbeleid werkgevers

Een slecht idee. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW van het voornemen van het kabinet om de maximale korting op de nominale zorgpremie per 2020 omlaag te brengen van 10 naar 5 procent. Het is ook inconsistent kabinetsbeleid, zo stellen de ondernemersorganisaties in de internetconsultatie, ‘omdat dat het vitaliteitsbeleid van werkgevers ondergraaft.’

‘Afspraken loondoorbetaling belangrijke stap vooruit’

“Na een jarenlange lobby is dit een flinke stap in de goede richting voor kleine bedrijven”. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland over de afspraken met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vandaag in Den Haag met minister Koolmees van SZW en het Verbond van Verzekeraars hebben gepresenteerd. “Dit pakket beperkt de risico’s voor ondernemers en maakt het voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper”, aldus Vonhof.

BVL-bijeenkomst


Datum:
28/02/2020
Tijd:
17:30 tot 19:30 uur
Gastbedrijf:

BVL Landsmeer
Waar:

Café de Drie Zwanen, Den Ilp 68 te Den Ilp

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl