Schrap de quotumboete uit de Participatiewet

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, heeft een probleem. Het lukt het de overheid niet om de 25.000 beloofde banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook blijken gemeenten niet allemaal mee te werken. Gelukkig loopt de 100.000-banenafspraak door werkgevers in het bedrijfsleven wel volgens plan. Ondernemers doen echt hun best om ook de ‘moeilijke doelgroepen’ weer aan het werk te krijgen.


Simpeler regelingen
Mooi dus dat de staatssecretaris een aantal knelpunten aanpakt waar werkgevers tegenaan lopen bij het in dienst nemen van mensen uit die doelgroep. Het zou enorm helpen als het haar lukt de totale versnippering aan arbeidsmarktinstrumenten terug te brengen tot simpele, landelijk uniforme regelingen, zoals haar plan is.

Schrappen quotumboete Participatiewet
Bij het plan van Van Ark om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum, hoort wat mij betreft echter ook het schrappen van de quotumboete. Het kan immers niet zo zijn dat werkgevers in de marktsector een boete krijgen opgelegd als de overheidssector niet presteert. Voor de werkgevers betekent de voorgestelde bonus-malusregeling bovendien een forse toename van administratieve lasten. Vooral voor mkb-bedrijven die nu onder de quotumverplichting gaan vallen.

Social return en inbesteding
Ook is een punt van zorg dat de overheidswerkgevers hun doelen via extra eisen (social return) bij uitbestedingen gaan realiseren. Werkgevers die zo’n opdracht aannemen, verzetten dan het werk met mensen die veel begeleiding nodig hebben en de overheid telt deze mensen mee bij hun aandeel en strijkt de bonus op. Ook inbesteding blijft een verkeerde manier van werk ‘creëren’. Laten we het werkgevers – bij markt én overheid – liever makkelijker maken om echt nieuwe mensen een kans te geven.

ALV


Datum:
02/09/2020
Tijd:
inloop 18.00 uur, vergadering v.a. 19.00 uur
Gastbedrijf:

BVL Landsmeer
Waar:

Café De Drie Zwanen

Naar agenda

© 2018 BVL Landsmeer bestuur@bvl-landsmeer.nl